جوامع محلی بهترین حافظان طبیعت هستند

 مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در جریان بازدید از منطقه حفاظت شده شیمبار، جوامع محلی بهترین حافظان محیط زیست هستند

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از منطقه حفاظت شده شیمبار بازدید و با جوامع محلی منطقه درخصوص حفاظت و حراست از گونه های با ارزش دیدار و گفتگو کرد.

در این بازدید محمدجواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان ضمن تأکید بر حفظ و حراست از مواهب الهی گفت : حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه محیط زیست نیست و ساکنان منطقه می توانند بهترین حافظان محیط زیست باشند.

 وی ادامه داد: بهره مندی از مواهب طبیعی در حد نیاز و بدون آسیب به منطقه حق طبیعی ساکنان منطقه است و ساکنانی که سالیان سال در این مناطق زندگی می کنند و با طبیعت سازگاری پیدا کرده اند ، می توانند در حدی که به محیط زیست آسیب نرسانند از مواهب الهی استفاده کنند و می توانند در حفاظت از این میراث طبیعی  پیشرو باشند و محیط زیست استان نیز برای جلوگیری از آسیب و دخل و تصرف غیر قانونی با متخلفین برخورد قانونی خواهد داشت.

اشرفی افزود: به منظور حفاظت و حراست بیشتر در آینده ای نزدیک در منطقه دشت گل، پاسگاه محیط بانی احداث خواهد شد.