برگزاري دوره آموزشي ويژه مربيان پيش دبستاني و مهد كودك در مسجدسلیمان

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان : دوره آموزشي ويژه مربيان پيش دبستاني و مهد كودك در شهرستان مسجدسليمان برگزار شد .

وحيد شالويي رئيس اداره حفاظت محيط زيست مسجدسليمان با بيان اين مطلب گفت : به منظور آشنايي هر چه بيشتر و بهتر مربيان پيش دبستاني و مهد كودك روش تدريس كتب زيست محيطي مباني محيط زيست و مشاركت خانواده اموزش داده شد و كتب مربوطه بين مهد كودك ها توزيع شد .