بازدید از وضعیت کشتارگاه صنعتی دام خرمشهر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، بازدید مشترک مرکز بهداشت، اداره دامپزشکی و اداره محیط زیست از وضعیت کشتارگاه صنعتی دام خرمشهر به منظور کنترل شرایط زیست محیطی، بهداشتی و عملیات کشتار در مورخ 2 آذر ماه صورت گرفت.

رضا جاوید رئییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمشهر  گفت : سیستم تصفیه پساب کشتارگاه فعال و در سرویس بوده و فرآیند های هوازی - بی هوازی در حال انجام می باشد .به همین منظور مقرر شد طی مدت 10 روز و قبل از شروع عملیات تخلیه پساب تصفیه شده به محیط ، کلرزنی بصورت استاندارد صورت پذیرد، همچنین مدیریت کشتارگاه جهت افزایش بهره وری و رعایت مسائل زیست محیطی اقدام به نصب سیستم تبدیل ضایعات نموده که از سوزاندن این ضایعات که همواره با آلودگی های عدیده ای همراه بوده، جلوگیری شود و در پایان بازدید جهت رفع نقاط ضعف راهکارها و برنامه های لازم ارائه شد.