تقدير از اداره حفاظت محيط زيست شوشتر براي حفظ و احياي تالاب عرب حسن

شوراي اسلامي و دهياري روستاي عرب حسن از رئيس و كاركنان اداره حفاظت محيط زيست شوشتر به منظور حفظ و احياي تالاب عرب حسن تقدير کردند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- پيگيري تخصيص و تامين حق آبه، رهاسازي ماهيان بومي، آموزش جوامع محلي، برخورد جدي با متخلفان و متصرفان به تالاب و گونه هاي زيستي و ساير اقدامات حفاظتي از سوي اداره حفاظت محيط زيست شوشتر باعث شد تا ميكروتالاب عرب حسن كه در آستانه خشكيده شدن و نابودي قرار داشت در طي يكي دو سال اخير دوباره جان تازه اي به خود گرفته و وضعيتي به مراتب بهتر از سال‌هاي گذشته را تجربه كند و اين تلاش ها كه از جانب مردم و اهالي اين منطقه مشاهده مي شد و زندگي معيشتي آنها را نيز تحت تاثير خود قرار داده بود از سوي شورا، دهياري و اهالي اين منطقه مورد تقدير و تشكر قرار گرفت.

لازم بذکر سات، ميكرو تالاب عرب حسن با مساحت بالغ بر ۶۶ هكتار در حاشيه غربي شهر عرب حسن و درمجاورت رودخانه شطيط و ٣٠ كيلومتري جاده شوشتر به اهواز واقع شده است.