دستگیری متخلف شکار غیرمجاز پرنده در کارون

رییس اداره محیط زیست شهرستان کارون گفت : یک نفر متخلف  شکار غیرمجاز پرنده چنگر دستگیر شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- عباس ظاهری شهماروندی بیان کرد : طی گشت و کنترل مشترک یگان ادارات محیط زیست شهرستان های کارون و اهواز در حوزه استحفاظی در روز شنبه 9 آذر ماه  یک نفر متخلف شکار غیرمجاز پرنده دستگیر شد و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و تعداد 31 قطعه پرنده  مهاجر از نوع چنگر کشف و ضبط شد .

رییس اداره محیط زیست شهرستان کارون ادامه داد : این متخلف به ازای شکار 31 قطعه چنگر 31 میلیون ریال جریمه نقدی بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست شد .