پاکسازی و جمع آوری تورهای هوایی و صیادی غیرمجاز در تالاب شادگان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ، طی گشت وکنترل  یگان حفاظت محیط زیست شادگان در تاریخ 9 آذرماه  تعدادی تورهای هوایی غیر مجاز صید پرندگان  به طول یک کیلو متردر تالاب شادگان جمع آوری شد. 

رحیم مجدمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان گفت: در این عملیات تورهای هوایی که افراد سودجو نصب کرده بودند توسط یگان حفاظت محیط زیست شادگان جمع آوری شد و تعداد 4 قطعه چنگر نیز که در دام این تور ها قرارگرفته بودند رهاسازی شدند.

مجدمی افزود: متأسفانه تالاب شادگان توسط  افراد سود جو و متخلف که با روش های خلاف قانون اقدام به صید پرنده می نمایند مورد آسیب جدی قرار گرفته و با این روند ضمن از بین رفتن سایر موجودات زنده تالابی، باکاهش پرندگان  در تالاب مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: یگان حفاظت محیط زیست شادگان با تمام توان و با استفاده از تمام ظرفیت و قابلیت ها و همچنین همکاری و اطلاع رسانی جوامع محلی و به یاری خدا عرصه تالاب را از این گونه افراد پاکسازی خواهد نمود.