سرشماري پاييزه كل و بز در منطقه شكار ممنوع بديل بهبهان

  به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان، سرشماري پاييزه كل و بز در منطقه شكار ممنوع بديل بهبهان انجام شد .

فرخ شیرعلی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان در این خصوص گفت: سرشماري پستانداران هرساله به منظور برآورد جمعيت ها و شناسايي كمبودها، نيازها و برنامه ريزي جهت حفظ، احياء و مديريت پوشش هاي گياهي و جانوري منطقه انجام شده و امسال نيز همچون سنوات گذشته اين مهم با حضور رئيس اداره محيط زيست و محيط بانان و كارشناسان اداره بهبهان با موفقيت انجام و نتايج اين سرشماري از وضعيت پايدار و مطلوب جمعيت اين گونه ارزشمند و نتيجه بخش بودن برنامه ها و اقدامات حفاظتي حكايت داشت.

منطقه شكار ممنوع بديل بهبهان با وسعت بيش از 5300 هكتار به عنوان منطقه مستعد براي ارتقا سطح حفاظتي و تبديل شدن به منطقه حفاظت شده، زيستگاه پويا و داراي جمعيت مناسب كل و بز و تنوع زيستي جانوري و گياهي و گونه هاي ارزشمندي از گياهان، پستانداران، پرندگان و خزندگان و جلوه هاي زيباي طبيعي مي باشد