برگزاری كارگاه آموزشي ويژه مربيان پيش دبستاني و مهد هاي كودك ايذه

 به گزارش  روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- در روز دوشنبه 11 آذر ماه كارگاه آموزشي ويژه مربيان پيش دبستاني و مهد هاي كودك سطح شهرستان ايذه در سالن جلسات اداره بهزيستي شهرستان ايذه برگزار شد.

 احمد اميري رئيس اداره حفاظت محيط زيست ايذه با توجه به اهميت آموزش محيط زيست و ضرورت ارائه آموزش هاي زيست محيطي به كودكان پيش دبستاني و نقش مربيان در امر آموزش پرداخت و در ادامه با معرفي بسته هاي آموزشي ويژه مربيان پيش دبستاني و والدين آنها شامل دو عنوان كتاب كار و راهنمايي آموزش محيط زيست و  مباني آموزش محيط زيست شيوه استفاده از كتاب و آموزش آنها به كودكان و اجزاي واحد كار را تشريح و ارائه داد و پرسش و پاسخ و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات نیز انجام گرفت .

امیری در این کارگاه آموزشی گفت: سالهاي ابتدائي زندگي دوره اي است كه ارزش ها ، نگرش ها و مهارت هاي زندگي يك انسان پايه ريزي و شكل مي گيرد و از اين بابت ارائه آموزش هاي زيست محيطي در مهدهاي كودك و پيش دبستاني ها مي تواند يكي از بهترين راه هاي تربيت و پرورش نسلي آگاه ، متعهد و مسئول در مقابل محيط زيست باشد.