دستگیری صیادان غیر مجاز پرنده سار در پارک ملی کرخه

 رییس اداره پارک ملی کرخه از دستگیری  متخلفین صید غیرمجاز  297 قطعه پرنده سار و یک قطعه پرنده چنگر نوک سرخ خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- صیادان غیر مجاز پرنده سار در پارک ملی کرخه شدند.

محمد الوندی رییس اداره پارک ملی کرخه با بیان این مطلب گفت:  مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه طی گشت شبانه در نیزارهای آبگیرها و زهکش های غرب کرخه نیمه شب یکشنبه 10 آذرماه به چهار نفر صیاد غیر مجاز پرنده برخورد نموده که بوسیله تورهای پرتابی و به روش جرگه و کشتار گروهی تعداد ۲۹۷ قطعه پرنده سار و یک قطعه پرنده چنگر نوک سرخ شکار نموده بودند.

وی افزود: در حین عملیات دونفر از آنان با استفاده از پوشش نیزار و تاریکی شب متواری و دونفر دیگر به همراه لاشه پرنده ها و دو دستگاه موتورسیکلت و چهار رشته تور دستگیر شدند و به مراجع قضایی معرفی گردیدند.

الوندی ادامه داد: ضرر و زیان قابل وصول برای هر قطعه سار صد هزار ریال وبرای هر قطعه چنگر نوک سرخ دو میلیون ریال می باشد .