برگزاری اولین کارگاه آموزشی آشنایی با بسته آموزشی محیط زیست ویژه مربیان پیش دبستانی در هندیجان

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان گفت : اولین کارگاه آموزشی آشنایی با بسته آموزشی محیط زیست ویژه مربیان مراکز پیش دبستانی آموزش و پرورش در هندیجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- مصطفی حق زاده در ادامه افزود : پس از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با کتاب های "مبانی آموزش محیط زیست و مشارکت خانواده" و " آموزش محیط زیست ویژه مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی" برای مربیان مهدهای کودک شهری و روستایی ، اولین جلسه از این کارگاه آموزشی برای مربیان مراکز پیش دبستانی آموزش و پرورش با حضور 35 نفر از مربیان این مراکز در پژوهشسرای ساختمان مرکزی اداره آموزش و پرورش هندیجان برگزار شد.

حق زاده گفت : در این کارگاه نیز همچون جلسات گذشته ، محسن شعبانی کارشناس اداره محیط زیست هندیجان ، ضمن معرفی بسته آموزشی محیط زیست ،تعاریف، اصول، مبانی و چالش‌های محیط زیست را ارائه و مربیان را با اهمیت آموزش‌های زیست محیطی در سنین کودکی و پیش دبستانی و نحوه ارائه آموزش‌ها، انتقال مفاهیم و اجزای واحدهای کار به کودکان در مراکز پیش دبستانی آشنا نمود و در انتها  با پرسش و پاسخ و پیشنهادات شرکت کنندگان و توزیع 35 بسته آموزشی در بین مراکز پیش دبستانی شهری و روستایی به پایان رسید.

وی در پایان اظهار داشت، این  دومین جلسه از این کارگاه آموزشی می باشد که یکی ویژه مربیان مهدکودک ها و یکی ویژه  مربیان مراکز پیش دبستانی  است که برگزار می شود.