توقف عملیات خاکبرداری غیر مجاز از اراضی ملی در پارک ملی دز

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- رضا قپانچی پور رییس اداره محیط زیست پارک ملی دز اظهار داشت ؛ در پی گشت و کنترل محیطبانان این اداره در زیستگاه ها و مناطق تحت حفاظت محیط زیست شاهد عملیات خاکبرداری غیر مجاز  از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده دز گشته که بلافاصله اقدام به توقف و ممانعت از ادامه اقدام فوق گشته و متخلفین به منظور رسیدگی به تخلف انجام شده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد؛ هر گونه برداشت و بهره برداری از اراضی ملی مطابق با قوانین و مقررات محیط زیست اکیداً ممنوع بوده و با خاطیان به شدت برخورد خواهد شد.