زنده گیری و انتقال یک قلاده گربه جنگلی و یک قلاده روباه از دبیرستانی واقع در شهر صفی آباد دزفول به جنگل های پارک ملی دز

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز گفت: طی گزارشی مبنی بر وجود چند حیوان ناشناس در دبیرستانی واقع در شهر صفی آباد شهرستان دزفول با همکاری و  همراهی شهردار شهر مذکور و مدیریت دبیرستان ، محل مورد بازرسی اولیه قرار گرفت، که در بخشی از محوطه مدرسه با پوشش گیاهی اندک یک قلاده گربه جنگلی و یک قلاده روباه مشاهده شد،که با کارگذاری تله زنده گیری در محل مناسب موفق به زنده گیری آنها بدون هیچگونه آسیبی شده و بعد از بررسی و اطمینان از سلامت آنها با مشورت دکتر دامپزشک، انتقال و رهاسازی آنها به زیستگاه طبیعی خود واقع در جنگلهای پارک ملی دز انجام شد.

لازم به ذکر است؛ برخی حیوانات وحشی خصوصا در روستاها و شهرهایی که با زیستگاه ها و جنگلهای طبیعی هم مرز می باشند. امکان ورود حیات وحش جهت تامین مواد. غذایی و یا موارد دیگر به سمت مناطق مسکونی وجود دارد که از  تمامی شهروندان تقاضا میشود در صورت مشاهده چنین مواردی با حفظ خونسردی و جلوگیری از آسیب به گونه سریعا موضوع را به نزدیکترین ایستگاه محیط بانی و یا اداره محیط زیست اطلاع رسانی کنند.