نظارت بر نقل و انتقال و ورود حیوانات و بازدید از آخرین وضعیت باغ وحش دز در دزفول

 در پی صدور موافقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور و همچنین استان های خوزستان و خراسان رضوی و با پیگیری مجدانه مالک و متولی باغ وحش دز (احمد نوروز زاده) دو قلاده ببر نر و ماده از باغ وحش مشهد با باغ وحش دز در شهرستان دزفول منتقل شد.

همچنین در راستای آشنایی مردم خوزستان و حفظ گونه ارزشمند و بومی گوزن زرد، تعداد 8  رأس گوزن زرد ایرانی و 2 قلاده گربه جنگلی نیز از پارک پردیسان به باغ وحش دز در شهرستان دزفول منتقل شد.

لازم به ذکر است، باغ وحش دز در شهرستان دزفول دارای مجوز احداث و بهره برداری از سازمان حفاظت محیط زیست کشور بوده و با فضای سبز قابل توجه و ایجاد مکانی مناسب نسبت به نگهداری و نمایش گونه های جانوری اقدام می کند.