آتش سوزی پسماند در پایگاه چهارم شکاری دزفول

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- با وقوع آتش سوزی در محل دپوی پسماندهای پایگاه چهارم شکاری که از تاریخ 7 دی ماه آغاز شده بود و باعث آلودگی شدید هوا و انتشار آلاینده ها و ذرات در بخش وسیعی از محدوده شهر دزفول شده و علاوه بر تهدید علیه بهداشت و سلامت  عمومی، نارضایتی مردم را در پی داشت؛ با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و دستور فوری فرماندار ویژه این شهرستان در تاریخ 10 دی ماه بازدید مشترکی توسط رئیس و معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و نمایندگانی از فرمانداری و شهرداری شهرستان از محل انجام، که با همکاری و هماهنگی خوب فرماندهی پایگاه چهارم شکاری دزفول مقرر شد در اسرع وقت نسبت به ساماندهی محل اقدام شود و جهت پیشگیری و جلوگیری از وقوع پیشامدهای مشابه تدابیر جدی اخذ و مورد اجرا قرار گیرد.