دستگیری شکارچیان دراج، تیهو و چنگر در شوشتر

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از دستگیری یک شکارچی دراج و تیهو توسط محیط بانان منطقه حفاظت شده کرائی و یک شکارچی پرنده چنگر توسط یگان حفاظت محیط زیست این اداره در روز جمعه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- بهروز نجاتی گفت : طی گشت و کنترل حوزه استحفاظی شهرستان شوشتر همکاران یگان اجرایی منطقه حفاظت شده کرایی در منطقه ظهیریه موفق به دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز که اقدام به شکار دو قطعه پرنده دراج و تیهو نموده بود شدند و از وی یک قبضه سلاح شکاری دارای مجوز و ۶ فشنگ ساچمه ای کشف و ضبط نمودند و در ادامه یگان اجرایی اداره نیز در منطقه کنار هلاله از توابع بخش مدرس یک متخلف دیگر را که با استفاده از سلاح شکاری دارای مجوز فاقد پروانه اقدام به شکار یک قطعه پرنده چنگر نموده بود دستگیر نمودند. همچنین طی این پایش ها پروانه شکار و نحوه فعالیت شکارچیان مجاز و دارای پروانه در منطقه مورد کنترل و بررسی قرار گرفت.

نجاتی افزود : این متخلفان پس از واریز جریمه ضرر و زیان وارده به محیط زیست که براساس مصوبه ۴۴٢ شورای عالی محیط زیست برای هر قطعه دراج مبلغ ۶ میلیون ریال،  هر قطعه تیهو مبلغ ٣ میلیون ریال و هر قطعه چنگر مبلغ یک و نیم میلیون ریال تعیین شده است در روز شنبه برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام کیفری به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.