جلسه هم اندیشی اداره حفاظت محیط زیست با سمن های اندیمشک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- سومین جلسه هم اندیشی با انجمن حامیان طبیعت زاگرس و انجمن دارستان الوارگرمسیری به ریاست سعید عیدی گماری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیمشک برگزار شد.

 در این جلسه رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک ضمن تشکر از حضور گروه های مردم نهاد شهرستان گفت: انجمن ها و سازمان های مردم نهاد نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ محیط زیستی بین عموم مردم و تصمیم گیری دولت مردان دارند.

وی بیان نمود: این جلسه در ادامه برگزاری نشست انجمن های محیط زیستی با اداره با موضوع برنامه ریزی و همکاری گروه های مردم نهاد جهت بزرگداشت روزملی هوای پاک در سطح شهرستان  با وجود اقدامات این اداره در زمینه آلودگی هوا از جمله دستگاه سنجش آلودگی هوا، بازدید از سنگ شکن ها و الزام آنها به استفاده از روش های کاهش آلودگی هوا و ... برگزار شد .

در ادامه اعضای انجمن ها نقطه نظرات خود را در ارتباط با برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع هوای پاک، برگزاری فراخوان در زمینه هوای پاک، معرفی محیط زیستی ترین فرد در هر مدرسه ، پیشنهاد تشکیل یک گروه از بین همه انجمن ها جهت برگزاری مناسبت های زیست محیطی ، برگزاری جشنواره به مناسبت هوای پاک ، پیام در رابطه با چالش های محیط زیست ، طراحی یک پکیج برای خودروهای ایجاد کننده آلودگی با همکاری مرکز معاینه فنی خودرو ، برگزاری همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته هوای پاک بیان کردند .