حضور مدیرکل ، بسیجیان و پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در راهپیمایی شهادت سردار قاسم سلیمانی در اهواز