اهدای بالغ بر ۶٠٠٠ نهال در سال اول بهره برداری از نهالستان کارون در شوشتر

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: نهالستان مشترک شرکت کشت و صنعت کارون و اداره محیط زیست شوشتر در اولین سال از فعالیت خود در سال ٩٨ تا کنون بالغ بر ۶٠٠٠ نهال به متقاضیان اهداء نموده‌ است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی با اشاره به اهدای نهال ها از سوی محیط زیست شوشتر و شرکت کشت و صنعت کارون بیان کرد : این نهالستان که با هدف تکثیر و تولید نهال های بومی و سازگار با آب و هوای خوزستان و احیای پوشش های گیاهی و ارتقاء فضاهای سبز محیط های طبیعی، صنعتی، شهری و روستایی در نیمه دوم سال ١٣٩٧ مورد احداث و بهره برداری قرار گرفته بود در اولین سال فعالیت خود در سال ٩٨ بالغ بر ۶٠٠٠ نهال از گونه های کنار، استبرق، برهان و اوکالیپتوس را به بخش‌ها و اشخاص متقاضی جهت کاشت اهداء نمود که از جمله آنها می توان به اهدای ١٠٠٠ اصله نهال به اداره محیط زیست آبادان، ۵٠٠ نهال به شهر جنت مکان، ۵٠٠ نهال به شهرستان گتوند، ٢٠٠ نهال به مقبره علی گمار، ٢۵٠٠ نهال به نقاط و بخش‌های مختلف شوشتر از سوی محیط زیست شوشتر و ١٠٠٠ اصله نهال به افراد متفرفه دیگر اشاره کرد.
کاشت ٧٠٠٠ نهال در اراضی کشت و صنعت کارون
نجاتی ادامه داد : همچنین تعداد ٧٠٠٠ نهال از این نهالستان امسال با هدف ارتقای فضای سبز در اراضی کشت و صنعت کارون به وسعت حدود ۴٧ هکتار کاشته شد که ٣٠٠٠ اصله از این نهال ها در یک ماهه اخیر به مناسبت هفته هوای پاک غرس  شد.
وی افزود : درحال حاضر نیز تنها تعداد ٢٠٠٠ نهال از گونه کنار برای کاشت در این اراضی در انتهای سال موجود بوده و برنامه تولید نهال این نهالستان برای سال آینده تکثیر و پرورش بیش از ۶٠ هزار نهال می باشد.