غرس ٢٠٠ اصله نهال در روستای آبگنجی شوشتر

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از کاشت ٢٠٠ اصله نهال بومی در اراضی روستای آبگنجی در حاشیه منطقه حفاظت شده کرائی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی تصریح کرد : به منظور حفظ و احیای پوشش گیاهی منطقه و جلب مشارکت روستاییان در امر حفاظت محیط زیست تعداد ٢٠٠ اصله نهال از گونه های کنار و برهان را تهیه و با مشارکت اهالی روستای آبگنجی در اراضی اطراف این روستا، که در حاشیه منطقه حفاظت شده کرائی واقع شده است، کاشته و آبیاری نمودیم و از روستاییان خواستیم تا نسبت به آبیاری و نگهداری از این درختان و پوشش گیاهی منطقه همت و تلاش بیشتری نمایند