بررسی وضعیت زیست محیطی جایگاه دفن زباله جولکی و روستاهای تابعه (آغاجاری)

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان، روز چهارشنبه مورخ  بهمن ماه 16 عباس شهروئی سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان آغاجاري به همراه بخشدار جولکی ، ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان های امیدیه و آغاجاري ، کارشناس شبکه بهداشت و درمان به بررسی وضعیت زیست محیطی  جایگاه دفن زباله جولکی و روستاهای تابعه پرداختند .
در این بازدید مشکلات و معضلات جایگاه دفن مورد بررسی قرار گرفت ، نکاتی در جهت رفع نواقص آن ارایه گردید و مقرر شد بخشداری و شهرداری شهر جولکی به کمک اداره منابع طبیعی در اسرع وقت نسبت به تعیین محل دفن استاندارد اقدام نمایند .