محکومیت سه سال حبس و جریمه نقدی بیست میلیون ریال جزای عاملین شکار غیر مجاز یک قلاده پلنگ و یک رأس بز کوهی در دزفول

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این رابطه گفت: «با عنایت به همکاری خوب پرسنل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و نیروی انتظامی این شهرستان، دو نفر متخلف به همراه بقایای لاشه یک قلاده پلنگ و یک رأس بز کوهی دستگیر و پس از پیگیری قضایی بعمل آمده در نهایت عاملین این امر طبق رأی دادگاه کیفری شهرستان دزفول هر کدام به تحمل سه سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال محکوم شدند.»
لازم به ذکر است مجازات فوق جریمه زیست محیطی ناشی از شکار هر قلاده پلنگ 800 میلیون ریال و هر رأس بز کوهی 100 میلیون ریال می باشد.