بمنظور طرح نه به پلاستیک ،چند نانوایی عرضه کننده کیسه پلاستیکی در خرمشهر پلمپ شدند

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: کارشناس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر به همراه کارشناس مرکز بهداشت خرمشهر و مامور اماکن در راستای طرح نه به پلاستیک و جلوگیری از عرضه کیسه پلاستیکی، از نانوایی های سطح خرمشهر بازدید بعمل آورده و چندین نانوایی عرضه کننده کیسه پلاستیکی شناسایی و پلمپ شد.
رضا جاوید رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر گفت: با عنایت به اجرای بند 2 صورتجلسه شورای سلامت و امنیت غذایی سال 1398  و رهنمود های فرماندار خرمشهر درخصوص عدم استفاده از کیسه های یکبار مصرف پلاستیکی و جایگزین نمودن آن با کیسه های پارچه ای در کلیه نانوایی های شهرستان خرمشهر و جهت پیگیری اجرای این مصوبه بازدیدهای مشترکی با کارشناس مرکز بهداشت شهرستان صورت گرفته واخطاریه مدت داری در این خصوص صادر شد و در نهایت پس از پایان مهلت تعیین شده و در راستای حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان ، نانوایی هایی که همچنان اقدام به استفاده از کیسه های  پلاستیکی   یکبار مصرف می نمودند شناسایی و برابر قانون پلمپ شدند.