جلوگیری از ادامه فعالیت انبار ضایعاتی غیر مجاز در خرمشهر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-  در پی شکایت اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر از انبار ضایعاتی غیر مجاز، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر و مامورین نیروی انتظامی حسب دستور مقام قضایی در محل حاضر و از ادامه فعالیت آن انبار جلوگیری بعمل آمد.
رضا جاوید رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر گفت: با عنایت  به شکایت جمعی از شهروندان خرمشهری مبنی بر وجود انبار نگهداری و تفکیک غیر مجاز پسماند در نزدیکی محل سکونت، کارشناسان این اداره در محل حاضر و مشخص شد، محل مورد اشاره فاقد هرگونه مجوز زیست محیطی بوده و در همجواری منازل مسکونی اقدام به جمع آوری پسماند شهری ، نگهداری ، تفکیک و آتش زدن آن در ابعاد وسیع نموده که اقدامات موصوف علاوه بر انتشار بوی نامطبوع ، پراکنش زباله ، تجمع حشرات و حیوانات موذی ، باعث آلودگی شدید هوا نیز گردیده است و این مهم نارضایتی شدید مردمی را در پی داشته است.
 به همین منظور موضوع سریعا از طریق مراجع قضایی پیگیری و افراد متخلف شناسایی و تحت پیگیرد قانونی قرار گرفته و در نهایت با همکاری ضابطین قضایی از ادامه فعالیت توام با آلودگی آن واحد جلوگیری بعمل آمد.