اجرای طرح يك ساعت با محيط بان در بهبهان

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان - بر اساس تفاهم نامه سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت آموزش و پرورش، طرح يك ساعت با محيط بان در مدارس با هدف جلب مشاركت جوامع محلي در حفاظت آگاهانه از محيط زيست، ارتقاي سطح آگاهي هاي زيست محيطي دانش آموزان و آشنايي اين قشر با وظايف محيط بانان اجرا مي شود.
فرخ شيرعلي رئيس اداره حفاظت محيط زيست بهبهان با تاكيد به اهميت انتقال مفاهيم عميق محيط زيستي از طريق جوانان و نوجوانان به خانواده ها، اظهار داشت: اشاعه فرهنگ زيست محيطي در بين دانش آموزان و سنين كودكي و نوجواني بسيار اثر گذار مي باشد و دانش آموزان در اين طرح با مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست آشنا مي شوند و محيط بانان نيز به پرسش هاي دانش آموزان و معلمان پيرامون وظايف و رسالت حفاظت محيط زيست پاسخ مي دهند.
نهادينه شدن اخلاق محيط زيستي در ذهن و انديشه كودكان مي تواند بسياري از مشكلات حوزه محيط زيست را حل كند و نسلي كاملا حافظ طبيعت و دوستدار محيط زيست پرورش دهد. در طرح يك ساعت با محيط بان علاوه بر تشريح وظايف سازمان حفاظت محيط زيست و اهميت طبيعت، آب و هوا، خاك و حيوانات و ارزش آنها براي انسان و نقش آنها در اكوسيستم و زنجيره غذايي، راه هاي كاهش توليد زباله و استفاده از موادي كه ضرر كمتري براي محيط زيست دارند به زبان ساده بازگو مي شود.
طرح يك ساعت با محيط بان گامي بلند در راستاي حفاظت آگاهانه از محيط زيست است و بدون مشاركت مردمي صيانت از محيط زيست بسيار سخت و ناممكن است، در اين طرح سعي گرديده حس مسئوليت دانش آموزان نسبت به محيط زيست و عشق به طبيعت برانگيخته شود و با پوشش گياهي و جانوري و همچنين آثار زيان بار استفاده از پلاستيك آشنا شوند.