شناسایی عاملین احداث کوره های غیر مجاز زغال گیری و قطع درختان جنگلی منطقه حفاظت شده و پارک ملی دز

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان - رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز گفت: طی گزارشات واصله مبنی بر قطع درختان جنگلی در محدوده جنگلهای دز ، گشت و کنترل در محدوده این مناطق انجام و ضمن شناسایی محل احداث کوره های غیر مجاز تهیه زغال چهار نفر در این خصوص به علت قطع درختان جنگلی و تهیه زغال غیر مجاز و همچنین تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق احداث کوره زغال گیری در محدوده روستا به مراجع قضایی معرفی شدند.
لازم به ذکر است، هر گونه اقدام به قطع درختان و برداشت از جنگل های تحت حفاظت به هر عنوان ممنوع و غیر قانونی می باشد.