بازدید علمی جمعی از دانشجویان گردشگری استان اصفهان از پارک ملی دز

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان - رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز گفت: طی هماهنگی قبلی صورت گرفته، جمعی از دانشجویان دپارتمان گردشگری استان اصفهان جهت بازدید علمی دروس تخصصی خود از سایت گوزن زرد ایرانی و سایت لاک پشت فراتی و گیاهان از منطقه پارک ملی دز بازدید کردند. در طول این برنامه مطالبی درخصوص وضعیت حفاظت و  تنوع حیات وحش منطقه و اقدامات آموزشی و امنیتی انجام شده در منطقه توضیحاتی به حاضرین ارائه شد.
لازم به ذکر است، در این برنامه ، پرندگان موجود در منطقه و گونه لاک پشت فراتی نیز رویت و به پرسش های حاضرین در این خصوص پاسخ داده شد و در قسم نامه محیط زیست نیز در جمع حاضرین قرائت شد.