جلوگیری از شکار در پارک ملی دز و ضبط یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان - رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز گفت: طی گشت و کنترل صورت گرفته در حوزه پارک ملی دز قبل از انجام شکار پرندگان یک نفر در  منطقه رویت و یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز از او کشف و ضبط شد که ضمن انجام صورتجلسه جهت اخذ دستور به مراجع قضایی معرفی شد.