اقدامات پیشگیرانه اداره کل حفاظت محیط زیست در طرح مقابله با ویروس کرونا

  مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان- اقدامات پیشگیرانه از ویروس کرونا در اداره کل حفاظت محیط زیست برای سلامت پرسنل اجرایی می شود.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- به منظور پیشگیری از مقابله با ویروس کرونا اقدامات پیشگیرانه در بین پرسنل محیط زیست خوزستان اجرایی می‌شود.  محمد جواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان این مطلب گفت: به همین منظور برنامه‌های آموزشی و اقدامات پیشگیرانه، کارهای خوبی در راستای مقابله با آن در اداره کل انجام شده که می توان به  تشکیل ستاد مقابله با ویروس کرونا و همچنین برپایی ایستگاه سلامت در بدو ورود به اداره کل و آموزش چهره به چهره پرسنل توسط کادر آموزش دیده مرکز بهداشت استان، تهیه و مواد ضدعفونی کننده برای اداره کل ، اتاق ها ، سالن ها و راه‌های اداره کل بصورت منظم و انجام شیفت نوبت کاری برای پرسنل  و ضدعفونی کردن مکرر نقاط پرتردد از اقداماتی است که اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به منظور پیشگیری از این ویروس انجام داده است.
 وی ادامه داد: به منظور کاهش تردد ارباب رجوع در اداره کل ، فعالیت میز خدمت فعالتر شده و باعث کاهش  تردد و سردر گمی ارباب رجوع می شود.