اقدامات پيشگيري و كنترل كروناويروس در اداره محيط زيست بهبهان

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان- اقدامات پيشگيري و كنترل كروناويروس در اداره محيط زيست بهبهان انجام گرفت.
با توجه به اعلام رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور مبني بر شيوع اپيدمي كرونا ويروس در كشور و لزوم پيشگيري از ابتلا و سرايت بيماري به همكاران ، بمنظور پيشگيري وكنترل كرونا ويروس، ساختمان اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان، دو نوبت توسط همكاران و يك نوبت توسط پرسنل آتش نشان ضدعفوني گرديد، سرويس هاي بهداشتي ، دستگيره هاي در ، كليد و پريزها ، نقاط پرتردد اداري ، راهروها و اتاق هاي پرسنل، مكرراً ضد عفوني شد، همچنين ورودي اداره بوسيله آهك پاشي ضدعفوني گرديد.