پلمپ 13انبار ضايعاتي غيرمجاز در بهبهان

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان- 13 انبار ضايعاتي غيرمجاز در شهر بهبهان پلمپ گرديد.
به دستور دادستان عمومي و انقلاب بهبهان و با همكاري اداره حفاظت محيط زيست، دانشكده علوم پزشكي، و شهرداري بهبهان تعداد 13 انبار ضايعاتي كه در محدوده قانوني شهر بهبهان ايجاد شده بودند به دليل تعارض با بهداشت عمومي و محيط زيست توسط مامورين نيروي انتظامي در معيت كارشناسان ادارات مذكور طي دو روز پلمپ شد.
لازم به ذكر است، طي چندين نوبت اخطاريه هاي لازم توسط شهرداري و دانشكده علوم پزشكي و اداره حفاظت محيط زيست بهبهان به انبارهاي ضايعاتي ابلاغ گرديد. اين انبارهاي ضايعاتي براي ادامه فعاليت مي بايست مكاني خارج از محدوده شهر بهبهان معرفي نموده و اقدام به اخذ مجوز نمايند.