دستگیری متخلف شکار و حمل سلاح غیر مجاز در دزفول

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در پی گشت و کنترل پرسنل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در منطقه شکار ممنوع هفت تنان واقع در بخش سردشت شهرستان دزفول یک نفر متخلف دستگیر و از وی یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف و ضبط گردید.
مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «در بررسی های بعمل آمده از فرد مذکور مشخص گردید که حامل یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوزهای قانونی می باشد. وی قبل از شکار غیر مجاز گونه های جانوری در منطقه شکار ممنوع هفت تنان دستگیر شده و به مراجع قضایی معرفی گردید.»