دستگیری دو نفر عامل ریشه کنی گیاهان در منطقه حفاظت شده دز

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- رضا قپانچی پور رییس اداره محیط زیست پارک ملی دز با تایید این خبر اظهار داشت: در پی گزارش تلفنی همیاران محیط زیست مبنی بر ریشه کنی درختچه های جنگلی در منطقه حفاظت شده دز توسط افراد سود جو ، محیط بانان پاسگاه محیط بانی دز با حضور در محل و انجام تحقیقات تکمیلی موفق به شناسایی دو نفر در. این خصوص گشته و پس تکمیل مستندات جهت سیر مراحل قانونی تخلف انجام داده به مراجع قضایی معرفی گردیدند.
ایشان ادامه داد ؛ مطابق با قوانین و مقررات محیط زیست هر گونه بهره برداری از طبیعت بدون اخذ مجوز قانونی تخلف محسوب گشته و با متخلفین این عرصه به شدت برخورد خواهد گردید.