بازدید سرزده از وضعیت زیست محیطی بیمارستان ها در شوشتر

 رئیس و کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی و تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستان‌های شوشتر بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- بهروز نجاتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر، در حاشیه بازدید سرزده از بیمارستان های این شهرستان اظهار داشت: مدیریت صحیح و اصولی پسماندهای پزشکی از قبیل تفکیک صحیح پسماندهای عادی از پزشکی و بی خطرسازی پسماندهای عفونی، پسماندهای تیز و برنده، امحاء پسماندهای شیمیایی، دارویی و پاتولوژیک از جمله مواردی است که باید در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به دقت رعایت شده و با توجه به حساسیت موضوع و خطر انتقال عوامل بیماری‌زا و شرایط پیش آمده کنونی، نظارت و کنترل مدیریت این دسته از پسماندها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
نجاتی در ادامه افزود : با پیگیری های صورت گرفته از سوی این اداره و کارگروه حفاظت کیفی رودخانه کارون و کارگروه مدیریت پسماند شوشتر اقدامات خوب و مؤثری نیز در زمینه به روزرسانی و نصب پکیج های تصفیه فاضلاب های بیمارستانی و اتصال آنها به شبکه فاضلاب پس از عملیات تصفیه صورت گرفته و پایش و نظارت بر عملکرد صحیح پسماندهای پزشکی و پساب‌های بیمارستانی به صورت مستمر از سوی کارشناسان این اداره انجام می گیرد.