نظارت بر روند بی خطر سازی زباله های بیمارستانی در هفتکل

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - در راستای نظارت بر نحوه بی خطر سازی پسماندهای پزشکی در روز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه بازدید کارشناسی توسط اداره محیط زیست هفتکل ازسایت امحاء این شهرستان بعمل آمد.
مسلم بُربُریان رییس اداره محیط زیست هفتکل با اعلام این خبر عنوان کرد: با پیگیری های فراوان این اداره سایت بی خطر سازی زباله های پزشکی در محل مرکز درمان بستر شهرستان راه اندازی شد و اینک پایش عملکرد آن نیز به طور مستمر و مطابق قانون مدیریت پسماند انجام می‌شود.
وی افزود: در شرایط حساس کنونی کشور و امکان آلوده بودن پسماندهای پزشکی به ویروس covid-19 ضمن تاکیدات ویژه به مقامات مسئول این امر با جدیت و حساسیت جهت کاهش خطرات احتمالی صورت می‌گیرد.
بُربُریان در پایان عنوان کرد: از آنجایی که متولیان امر هنوز با هیچ آزمایشگاه معتمدی جهت پایش اصولی قراردادی منعقد نکرده اند طی مکاتبه ای با در اختیار قرار دادن لیست آزمایشگاه های مربوطه خواستار تسریع در انعقاد با یکی از آنها و انجام هر چه بهتر نمونه برداری از خروجی دستگاه مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست گردیده است.