رفع شكستگي و ترميم خطوط لوله نفت خام جاده آبادان - ماهشهر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، علی فتحی نیا رئیس اداره آبادان گفت: طی گشت و پایش تالاب شادگان و با حضور به موقع در منطقه شاهد نشت نفت خام به دلیل شکستگی خطوط لوله نفت بین جاده ای آبادان به ماهشهر شدیم که اقدامات اولیه جهت جلوگیری از ورود نفت خام به تالاب شادگان با محصور کردن محل بوسیله خاک انجام شد.
وی افزود: در ساعت اولیه گزارش فوری به واحد عملیاتی خطوط نفت آبادان جهت جلوگیری از انتشار آلودگی اعلام که واحد تعمیرات خطوط لوله بوسیله تجهیزات فنی و عملیاتی به موقعیت اعزام و در کوتاه ترین زمان با مهار نشتی و جلوگیری از سرایت نفت خام به تالاب شادگان منطقه کاملاً پاکسازی شد.