تحویل یک بهله پرنده شکاری دلیجه کوچک به اداره پارک ملی دز

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- یک بهله پرنده شکاری دلیجه کوچک توسط یکی از شهروندان فهیم شهرستان دزفول به اداره پارک ملی دز تحویل شد.
رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز گفت: یکی از دوستداران محیط زیست دزفول با مراجعه به این اداره یک بهله پرنده شکاری دلیجه را تحویل داد و این پرنده پس از تیمار و اطمینان از سلامت در جنگل های پارک ملی دز رهاسازی شد.
لازم به ذکر است، پرنده شکاری دلیجه از خانواده شاهین بوده که غذای آن را حشرات، پرندگان، خزندگان و جوندگان کوچک بخصوص موش ها تشکیل می دهند و در زمره پرندگان آسیب پذیر قرار دارد.