دستگیری سه نفر صیاد غیر مجاز با استفاده از دستگاه برق در فصل ممنوعه صید آبزیان در حوزه استحفاظی پارک ملی دز

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - سه نفر صیاد غیر مجاز با استفاده از دستگاه برق در فصل ممنوعه صید  آبزیان در  پارک ملی دز دستگیر شدند.
رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز گفت: طی گزارشات رسیده مبنی بر وجود یک فروند قایق و انجام صید غیر مجاز با دستگاه برق در رودخانه عجیرب واقع در حاشیه پارک ملی دز ، محیط بانان این اداره با حضور در محل نسبت به توقف آنها و جلوگیری از ادامه فعالیت صید غیر مجاز اقدام  کردند و وسایل آنها شامل یک فروند قایق به همراه دستگاه مولد الکتریسیته غیر مجاز کشف و تعدادی ماهی صید شده را ضبط کردند و بعد متخلفان از صورتجلسه به مراجع قضایی معرفی شدند.
لازم به ذکر است، هر گونه صید آبزیان در فصل ممنوعه بخصوص با وسایل و ادوات غیر مجاز طبق قوانین محیط زیست جرم محسوب می شود.