گزارش تصویری از جزیره دارا در خورموسی - 4 اردیبهشت 98