زنده گيري 30 قطعه جوجه بلبل و چكاوك در هفت شهیدان مسجدسلیمان

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان ، فريد صالحي پور باورصاد سرپرست پاسگاه محيط باني قبله اي منطقه حفاظت شده هفت شهيدان  از  زنده گيري 30  قطعه جوجه بلبل و چكاوك در  اين منطقه خبر داد .
 صالحي پور گفت : هرساله در فصل بهار  بسياري از افراد  سود جو اقدام به زنده گيري، نگهداري و تجارت غير مجاز اين پرندگان مي  نمايند .  به همين دليل يكي از عمده ترين فعاليت هاي محيط بانان در اين فصل گشت و كنترل و پايش محل هاي تجمع اين پرندگان براي مقابله با فعاليت غير قانوني و زنده گيري آن ها مي باشد، كه در اين ارتباط در چند روز اخير نيروهاي يگان حفاظت اين شهرستان در منطقه حفاظت شده هفت شهيدان  نسبت به برخورد و شناسايي متخلفان اقدام كرده و در اين راستا موفق به اخذ 30 قطعه جوجه بلبل و چكاوك نموده است و متخلفين جهت پیگیری مراحل قانونی به مراجغ قضایی معرفی شدند .
 لازم به ذكر است، منطقه هفت شهيدان طي مصوبه شماره ۲۱۹ شوراي عالي محيط زيست مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۵ بعنوان منطقه حفاظت شده به مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست پيوسته است.