رها سازی جوجه تیغی در پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز  اظهار داشت ؛ در پی مراجعه یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست شهرستان اهواز ،یک جوجه تیغی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان تحویل داده شد که پس از اطمینان از سلامت این گونه ،در زیستگاه مطلوب خود در جنگل های منطقه حفاظت شده دز رها سازی شد.
وی افزود: جوجه تیغی از تیره خارپشت سانان و رده پستانداران می باشد که عموما شب گرد بوده و از حشرات  تغذیه می نماید به همین دلیل نقش مهمی در حفظ چرخه اکوسیستم و جلوگیری از گسترش آفات گیاهی دارد .