بازدید و پایش مشترک سایت ماهوربرنجی در دزفول

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در راستای کنترل و نظارت بر اجرای صحیح قانون مدیریت پسماندها و با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع کروناویروس، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول به اتفاق نمایندگان شهرداری و بهداشت از محل سایت مرکزی دفن پسماندهای شهری دزفول (ماهوربرنجی)، بازدید کردند.
مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « با توجه به مسائل و مشکلات موجود در سایت مقرر شد تا ضمن برگزاری جلسه تخصصی کارگروه پسماند توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری دزفول به منظور تعیین تکلیف وضعیت نابسامان مدیریت پسماندهای عفونی شهرستان نسبت به حل و فصل سایر مشکلات موجود همچون تخلیه و تلنباری پسماندها و دفن اصولی آنها  و تسریع در ارائه برنامه زمانبندی تکمیل عملیات اجرایی احداث سلول های دفن بهداشتی با اتخاذ تمهیدات کنترل گاز و شیرابه اقدام شود
لازم به ذکر است، ماهور برنجی سایت مرکزی دفن زباله های شهرستان دزفول واقع در جاده شوشتر، کیلومتر ۴ شهر سیاه منصور و روبروی شهرک صنعتی شماره ۲ می باشد که روزانه به طور متوسط ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن زباله عادی و خانگی و ۲ تن پسماند عفونی در آن محل دفع و دفن نهایی می گردد.