دستگیری ۳ نفر متخلف صید غیر مجاز ماهی در رودخانه زهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در پی دریافت گزارش صید غیر مجاز در حوزه استحفاظی شهرستان هندیجان سه نفر متخلف صید غیر مجاز ماهی با هماهنگی دادستان  و همکاری پاسگاه انتظامی سویره  دستگیر و از آنان تعداد ۴۹ قطعه ماهی و سه رشته تور کشف و ضبط گردیدوخودروی آنان به پاسگاه سویر منتقل و صورتجلسه تخلف تنظیم و جهت پیگیری مراحل قانونی متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند.
مصطفی حق زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان  در این خصوص گفت: 《هرگونه صید ماهی در  رودخانه ها و اکوسیستم‌های آب شیرین از ۱۵ اسفندماه تا ۱۵ اردیبهشت به مدت دو ماه به علت فصل زادآوری و تخم ریزی ماهیان و در راستای فراهم سازی بستر مناسب جهت تکثیر آبزیان ممنوع و هرگونه استفاده از تور ماهیگیری و قلاب و صید ماهیان غیر قانونی و ممنوع است .》