شناسایی و دستگیری شکارچیان و صیادان متخلف ماهی و پرنده در ایذه

 رئیس ادار حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه گفت: در روزهای اخیر 2 نفر صیاد ماهی و شکارچی پرنده در شهرستان شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان
احمد امیری با اشاره به انجام گشت‌ و کنترل های مداوم و روزانه یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه در مناطق تحت حفاظت خود و پیشگیری از تخریب محیط زیست توسط سوداگران طبیعت اظهار کرد: در ادامه این گشت‌زنی‌ها در حوزه دریاچه سد کارون 3 و در نزدیکی منطقه میراحمد غریبی‌ها یک متخلف به همراه صید غیرمجاز و حمل غیر مجاز ماهی شناسایی شد.
وی افزود: در این گشت‌زنی تعدادی ماهی رودخانه‌ای و ابزار صیادی کشف و ضبط و فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
رئیس ادار حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه در ادامه نیز با اشاره به کشف یک تخلف دیگر در زمینه صید غیر مجاز در دریاچه سد کارون 3 توسط یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان تصریح کرد: در این گشت‌زنی نیز تعداد 16 رشته تور صیادی و چند قطعه ماهی از انواع مختلف کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به شناسایی و دستگیری متخلف زنده‌گیری غیر مجاز پرنده در دهستان مرغا شهرستان ایذه گفت: در روزهای گذشته نیز یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در پی گشت‌زنی خود با شناسایی و دستگیری یک فرد متخلف در زمینه زنده‌گیری غیرمجاز پرنده؛ تعداد 3 قطعه پرنده تیهو به همراه دو رشته تور پرنده‌گیری را کشف و ضبط کرد.
امیری در پایان گفت: فرد متخلف در جریان این پرونده نیز جهت طی کردن روال قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.