مهار آتش سوزی در بیشه زارها ی کوشکک و شهر جنت مکان در گتوند

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ، روز  پنج شنبه مورخ 8 خرداد ماه ، یک مورد آتش سوزی در بیشه زارهای کوشکک مرکز تحقیقات کوشکک و شهر جنت مکان در شهرستان گتوند و محدوده روستای  کوشکک و جنت مکان اتفاق افتاد و پس از  تلاش ۵ ساعته و تلاش بی وقفه محیط بانان منطقه کارون،  شهرستان گتوند مهار شد.
عبدالحسین کریمی رییس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان گتوند در این خصوص گفت : در خاموش نمودن این آتش سوزی به شدت کمبود امکانات و نیرو در محل احساس می شد ولی در نهایت پس از تلاش های فراوان و طاقت فرسای محیط بانان و با همکاری پرسنل زحمتکش آتش نشانی شهر جنت مکان، یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان و نیروهای بسیج سپاه و شورای شهر جنت مکان و گروه انجمن حامیان محیط زیست شهر جنت مکان این حریق گسترده طی تلاش چند ساعته مهار گردید. متاسفانه طی این آتش سوزی حجم بسیار وسیعی از بیشه زار ها و اراضی  منطقه که دارای پوشش گز ، بید ،پده و کنار بوده طعمه آتش شد. علت دقیق  وقوع آتش سوزی در دست پیگیری است.