پایش و نمونه برداری از وضعیت آب تالاب شادگان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست  استان خوزستان،پایش و نمونه برداری از آب تالاب بین المللی شادگان در راستای بررسی وضعییت کیفی آب تالاب شادگان  توسط کارشناسان اداره محیط زیست شادگان اجرا شد.
رحیم مجدمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان اظهار کرد : عملیات پایش و بررسی وضعیت شوری آب تالاب و اندازه گیری مقادیر EC  و SAL وTDS و از کانال زهاب نیشکر در منطقه دابوهیه و همچنین کانال روستای رگبه  به منظور وضعیت کیفی  آب  تالاب شادگان توسط کارشناسان  اداره محیط زیست شادگان انجام شد.
مجدمی خاطرنشان کرد : برنامه مذکور نه تنها برای پایش  تالاب و بلکه سعی بر این است تا رودخانه های حوزه استحفاظی این شهرستان در دستور کاراین اداره قرار خواهد گرفت  .هدف از این اقدام جلوگیری از آلایندگی تالاب و آب های سطحی وشناسایی عوامل آلاینده  می باشد.