آتش سوزی در حاشیه پارک ملی دز قبل از سرایت به جنگل های حمید آباد شهرستان دزفول مهار شد

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- یک فقره آتش سوزی در حاشیه پارک ملی دز با همکاری و اعزام آتش نشانی از شهرهای میانرود و امام و صفی آباد شهرستان دزفول  مهار شد.
رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز در این خصوص گفت : طی گزارش رسیده مبنی بر وقوع حریق در حاشیه منطقه پارک ملی دز پرسنل این اداره به محل اعزام شده و با همکاری و. اعزام سه واحد آتش نشانی از شهرداری های شهرهای میانرود ، اما و صفی آباد شهرستان دزفول نسبت به اطفا حریق قبل از سرایت به جنگل اقدام شد.
لازم به ذکر است، علت آتش سوزی به دلیل سوزاندن کاه و کلش بقایای کشت اراضی مجاور و انتقال به ذهکش حاوی درختان جنگلی بوده که به دلیل ایجاد دود غلیظ و همجواری با محور اصلی دزفول شوش باعث اختلال در امر تردد شد.