طرح مدیریت پسماند از ارکان توسعه شوشتر و گتوند است

 فرماندار شوشتر گفت: طرح جامع مدیریت پسماند یکی از ارکان توسعه شهرستان‌های شوشتر و گتوند است که این مهم باید با جدیت پیگیری و به سرانجام برسد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- حسین پنبه‌دانه پور در نشست کارگروه بررسی طرح مطالعات جامع شهرستان‌های شوشتر و گتوند بیان کرد: بخشی از زباله‌های این ۲ شهرستان در جاده عقیلی تخلیه می‌شود که تهدیدی جدی برای طبیعت منطقه ، روستاهای اطراف و محیط زیست است.
وی افزود: زباله‌ها در این مناطق به روش سنتی دفن می‌شود که در آینده خطرات دیگری نیز به دنبال دارد.
فرماندار شوشتر ادامه داد:اجرایی شدن طرح جامع مدیریت پسماند در این شهرستان‌ها می‌تواند بستری برای توسعه این ۲ شهرستان فراهم کند.
وی گفت: شهرداران شهرهای تابعه شهرستان‌های شوشتر و گتوند باید با همفکری مشاور ، در ۲ هفته آینده مکانی مناسب با رعایت اصول و متناسب با ظرفیت شهرستان‌ها برای دفن زبالهها مشخص کنند.
وی ادامه داد : محیط زیست و پسماند اگر در کنار هم قرار بگیرند بهداشت و سلامت نیز آسیب کمتری می‌بیند.
پنبه‌دانه پور گفت : مدیریت پسماند باید با مقررات منسجم در حوزه تولید ، ذخیره ، جمع‌آوری ، حمل و نقل ، پردازش، بازیافت و دفع پسماند ، منطبق بر اصول زیست محیطی و بهداشت عمومی انجام شود.
در این نشست که شهرداران شهرهای تابعه شوشتر و گتوند و نیز روسای محیط زیست ۲ شهرستان حضور داشتند، مسایل و مشکلات زیست محیطی این ۲ شهرستان بررسی شد.