رهاسازی دو محموله به تعداد یک میلیون و صد هزار قطعه بچه ماهی برزم و گطان در رودخانه دز دزفول

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، در راستای بازسازی ذخایر آبزیان رودخانه دز و ترمیم اکوسیستم آب شیرین تعداد 450 هزار قطعه بچه ماهی برزم و 650 هزار قطعه بچه ماهی گطان با حضور سید حمید پورغفاری معاونت عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، نمایندگان اداره شیلات شهرستان و استان، معاون و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در محدوده پارک جنگلی میلاد در مسیر اصلی رودخانه دز رهاسازی گردید.
مسعود نوری پور معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «رهاسازی بچه ماهی در رودخانه ها جزو اقدامات ارزنده و حائز اهمیت اداره کل شیلات خوزستان می باشد، لیکن به منظور حفظ بقاء و تداوم حیات گونه های بومی، رهاسازی میبایست تحت نظارت ویژه و با بکار گیری تدابیر خاص مدیریتی صورت پذیرد تا از شیوع گونه های مهاجم و خطرناک جلوگیری بعمل آید».
گفتنی است رودخانه دز زیستگاه انواع گونه های آبزی گرم آبی نظیر شیربت، گطان، بنی، برزم و کپور  بوده که در سالهای اخیر به دلیل نوسانات آبی و اقدامات فیزیکی در طول مسیر رودخانه با کاهش جمعیت ماهیان مواجه گردیده است.