بازدید و بررسی از مجتمع شیلات ( حوضچه های پرورش ماهی) در اندیکا

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، مورخ ۲تیرماه بازدید و بررسی از مجتمع شیلات ( حوضچه های پرورش ماهی) شهرستان اندیکا صورت گرفت.
مصطفی یوسفی رئیس اداره محیط زیست شهرستان اندیکا عنوان نمود: در این برنامه علاوه بر بازدید نشستی با کلیه پرورش دهندگان، مالکین و مستأجرین صورت گرفت و مقرر گردید طبق قوانین و مقررات نسبت به رعایت ضوابط زیست محیطی اقدام نمایند و از هر گونه فعالیتی که منجر به آلودگی محیط زیست شود خودداری نموده و در صورت عدم رعایت قوانین از طریق مقامات قضایی موضوع پیگیری گردد.
وی ادامه داد: یکی از این منابع آلوده کننده رودخانه‌ها، پساب حاصل از مزارع پرورش ماهی است تخلیه پساب مزارع پرورش ماهی در رودخانه‌ها، سبب کاهش کیفیت آب در پایین دست رودخانه می‌شود این با افزایش غلظت مواد جامد معلق، مواد آلی محلول، کاهش سطح اکسیژن محلول، ایجاد حالت بی‌هوازی، افزایش غلظت نیترات و فسفات می‌تواند موجب آلودگی اکوسیستم‌های آبی شود بنابراین مدیریت استقرار و کنترل کیفیت پساب آبزی پروری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی اظهار داشت : منطقه سوسن و سرخاب در شمال شهرستان اندیکا واقع شده و دارای چشمه های آب با دبی بالا می باشد که وجود این چشمه ها در منطقه باعث بالا رفتن پتانسیل پروش ماهی سردابی قزل آلا در شهرستان شده است.