بازدید از کشتارگاه دام در هندیجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ازکشتارگاه دام هندیجان بازدید بعمل آمد
مصطفی حق زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان در این خصوص گفتند:کشتارگاه دام شهرداری هندیجان به صورت سنتی و در روزهای زوج فعالیت دارد که طی این بازدید از قسمت های مختلف کشتارگاه از جمله محوطه ، سالن کشتار ،اتاق لاشه سوز ، کانال و گودال جمع آوری فاضلاب بازدید و تذکرات لازم زیست محیطی به مسئول کشتارگاه داده شد. حق زاده در ادامه گفتند فاضلاب کشتارگاه از طریق کانال روباز به گودالی در ضلع غربی تخلیه می گردد که این امر باعث آلودگی زیست محیطی منطقه گردیده و همچنین زباله سوز (لاشه سوز ) مدت زیادی است که غیر فعال بوده و زایدات کشتارگاه در محلی غیر بهداشتی جمع آوری و سپس به محل دفع برده میشوند . در پایان حق زاده گفتند موارد و معضلات زیست محیطی 
 کشتارگاه طی نامه ی به شهرداری هندیجان جهت رفع نواقص ارسال خواهد شد.